555 yıllık kurumda dijital dönüşüm

Türkiye’nin en köklü ku­rumlarından Darpha­ne-i Amire, bugünkü adıyla Darphane ve Damga Matba­ası tarihsel birikimini gün­cel teknolojilerler birleşti­rerek dijital dönüşümünü tamamladı.

Kullandığımız banknot­ların yanında, Cumhuriyet altını, altın sertifikası, ma­deni para, hatıra para, ma­dalya, madalyon, mühür, pa­saport, araç ruhsatı, yurtdı­şı çıkış harcı, akıllı kimlik kartı, sürücü belgesi, band­rol (tütün mamulleri ve al­kollü içecekler) gibi tüm va­tandaşlarımızın kullandığı ürünleri üreten Darphane, kurum içindeki süreçlerini dijital ortama taşıdı.

Nisan 2022’de başlayan ve “Project Gold” ismi verilen proje ile Darphane’nin iki farklı üretim tesisinde yürü­tülen üretim, planlama, sa­tın alma, kalite kontrol, ba­kım onarım gibi önemli sü­reçleri artık SAP S4 Hana yazılımı üzerinden yüksek verimde ve gerçek zaman­lı olarak yürütülüyor ve ta­kip ediliyor. Hazine ve Mali­ye Bakanlığına bağlı kuruluş olan Darphane’nin mali iş­lemleri, mali kayıtları ve in­san kaynakları süreçleri de SAP S4 Hana yazılımı ile di­ğer süreçlerine entegre ola­rak çalışacak.

Darphane’ nin faaliyetle­rini birlikte yürüttüğü bir­çok kurum ile geliştirilen di­jital entegrasyonlar ile hızlı bilgi akışı sağlandı. İlerleyen zamanda, iş gücü ve zaman­dan tasarrufunu arttırmak; güvenli bilgi üretimi sağla­mak için, kamu kurumları­nın kullandığı diğer yazılım­lar ile de entegrasyon yapı­sının kurulması planlanıyor.

Dönüşüm projesini Prodea Bilgi yapıyor

555 yıllık bir tarihe sahip olan Darphane’nin bu dö­nüşüm projesini yürüten SAP Türkiye işortakların­dan Prodea Bilgi Teknolo­jileri’nin projeyi bir yıl gibi kısa sürede tamamlayarak hizmete aldığını belirten Prodea Yönetici Ortağı Zü­htü Odabaşı “Proje boyunca, Darphane’nin ülkeye ver­diği hizmetin büyüklüğünü ve sorumluluğunu bizler de kendi tarafımızda hissede­rek, Darphane kültürüne ve tarihine layık olmaya, vazi­femizi yerine getirmeye ça­lıştık” diyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir